Advokatbyrån Emanuel Öz

Arbetsrätt

Det är varje arbetsgivares ansvar att ta hänsyn till en lång rad regler och lagar av arbetsrättslig karaktär. Advokatbyrån Emanuel Öz biträder både arbetsgivare och arbetstagare och lämnar rådgivning i arbetsrättsliga ärenden.


Detta omfattar bl.a. tvister, upprättande av anställningsavtal och andra avtal mellan arbetsgivaren och de anställda, t.ex. upprättande av avtal för verkställande direktör och andra nyckelpersoner, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar, driftsinskränkningar, omorganisationer och andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet, t.ex. överlåtelse av hela eller delar av verksamheter.