Advokatbyrån Emanuel Öz

Tvister

Medarbetarna hos Advokatbyrån Emanuel Öz har en gedigen vana att uppträda i domstolar och att föra våra klienters talan i både civilrättsliga- och förvaltningsrättsliga processer. Vi biträder även våra klienter i förhandlingar som rör tvistelösning utanför domstolen samt vid skiljeförfaranden.

Vårt mål är att vinna. Vi strävar dessutom efter en tidsbesparande och kostnadseffektiv handläggning.

Domstols- och skiljedomsförfaranden kan vara både dyra och tidskrävande och bör endast användas som en sista utväg. Vi ser därför till att klienten får en noggrann bedömning av sitt ärendes förutsättningar innan en rättslig process inleds.