Advokatbyrån Emanuel Öz

Socialrätt

Advokatbyrån Emanuel Öz förordnas såsom offentligt biträde för våra klienters räkning i frågor rörande LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).