Advokatbyrån Emanuel Öz

Välkommen till Advokatbyrån Emanuel Öz!

Vi är en modern advokatbyrå som företräder små och medelstora företag samt privatpersoner.

Byråns advokater och jurister är specialiserade inom både affärsjuridik och humanjuridik. Det innebär att vi kan skapa mervärde för klienternas affärer och övriga ärenden med såväl juridisk spetskompetens som gedigen erfarenhet. Erfarenheten har lärt oss vad som krävs i form av resurser och service för att lösa våra klienters problem.

Vi arbetar med stort personligt engagemang, snabbt och målinriktat för bästa resultat. Varje ärende är unikt och vi analyserar ständigt våra klienters intressen och risker. Vi söker alltid den bästa lösningen för er.

Det betyder bland annat att vi inte ger några juridiska rekommendationer utan att ha tagit hänsyn till konsekvenserna. Vi ser inte bara till vad som är bra här och nu, utan också vad det kan leda till på längre sikt. En bra advokat ser längre än juridiken.

Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och driva utvecklingen. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl klienter som medarbetare.

Vi drivs av en stark gemenskap och arbetar prestigelöst över gränserna både inom byrån och tillsammans med våra klienter. Engagemang, trivsel och delaktighet är grundläggande principer för vår verksamhet.

Vi gör alltid allt för att tillvarata våra klienters intressen fullt ut. Vi ser längre än problemen. Vi ser lösningar.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ert ärende.