Advokatbyrån Emanuel Öz

Brottmål

Advokatbyrån Emanuel Öz åtar sig uppdrag som försvarare, offentlig eller privat, och som målsägandebiträde. Vi biträder klienten från det att polisanmälan upprättas, under hela förundersökningen och i domstolarna.
Den som är misstänkt för ett brott har rätt att anlita en försvarare som biträder honom eller henne under förundersökningen och inför domstolen. Det finns emellertid inte någon absolut rätt att få ersättning av allmänna medel för kostnaden.

Den som har blivit utsatt för brott har rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet tar till vara målsägandens intressen i målet samt lämnar stöd och hjälp till målsäganden. Biträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren, och eventuellt biträda åtalet. Ersättningen till målsägandebiträdet betalas av staten.