Advokatbyrån Emanuel Öz

Affärsjuridik

Advokatbyrån Emanuel Öz har ett brett och gediget kunnande inom de flesta juridiska frågor som rör affärssammanhang.

Vi hjälper våra klienter i hela affärsprocessen och är en aktiv partner och stöd från förhandlingsstadiet till genomförandet av en affär.
Små eller stora frågor – vi tar oss an alla klienter med samma aktiva roll.

Vi har ett utomordentligt kontaktnät vilket ger oss möjlighet att även ta på oss komplexa ärenden.

Vi biträder Er med följande:

  • bolagsbildningar

  • upprättande av avtal

  • affärsförhandlingar

  • företagsförvärv

  • bolagsrättsliga frågor

  • köp- och avtalsrätt

Vi åtar oss även uppdrag som innefattar affärsutveckling.