Advokatbyrån Emanuel Öz

Försäkringsärenden

Advokatbyrån Emanuel Öz biträder klienter i processer mot försäkringsbolagen i frågor som rör försäkringsfall med anledning av exempelvis inbrott och stöld, person- och sakskador samt trafikskador.

Vi biträder även klienter som har åsamkats arbetsskador i processer mot exempelvis Försäkringskassan.

Vidare biträder vi klienter i patientskadeärenden mot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag angående patientskadeersättning.