Advokatbyrån Emanuel Öz

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare och statslös person att befinna sig i Sverige. Den främsta lagen inom migrationsrätten är Utlänningslagen (UtlL).

I Sverige är det Migrationsverket som har hand om migrationsärenden. Är sökanden missnöjd med Migrationsverkets beslut kan denna överklaga till Migrationsdomstolen. Är sökanden missnöjd med Migrationsdomstolens beslut finns det även möjlighet att överklaga till Migrationsöverdomstolen.

Vi på Advokatbyrån Emanuel Öz åtar oss uppdrag som offentligt biträde och/eller ombud i asyl- och anknytningsärenden där vi hjälper sökanden med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.